NCK
  • RCKiK w Lublinie zaprasza dawców krwi grupy 0A Rh minus
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę

Badania koagulologiczne

Badania koagulologiczne są wykonywane w Pracowni Koagulologii, w siedzibie RCKiK w Lublinie, ul. Żołnierzy Niepodległej 8, pok. 113 na parterze, tel. 535 835 300.
Próbki od dorosłych pacjentów są pobierane od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 11.30.
Pacjent zgłaszający się do RCKiK w Lublinie celem wykonania badań powinien posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

Lista badań wykonywanych w Pracowni Koagulologii:
screeningowe badania osoczowego układu krzepnięcia:

- PT - czas protrombinowy (Prothrombin Time), wyrażony w sekundach i INR – międzynarodowym znormalizowanym współczynniku protrombinowym
- APTT - czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (Activated Partial Thromboplastin Time, dawniej: czas kaolinowo-kefalinowy)
- fibrynogen
- TT czas trombinowy (Thrombin Time)

Wykonanie badań screeningowych jest zalecane przed każdym zabiegiem operacyjnym, w celu wykluczenia obecności u pacjenta osoczowej skazy krwotocznej.
badania w kierunku diagnostyki wrodzonych osoczowych skaz krwotocznych:

czynnik VIII - wykonywany przy podejrzeniu hemofilii A i choroby von Willebranda
czynnik von Willebrandaantygen i aktywność - wykonywany przy podejrzeniu choroby von Willebranda
czynnik IX - wykonywany przy podejrzeniu hemofilii B
czynnik XII - wykonywany przy podejrzeniu anomalii Hagemanna
czynniki: II, V, VII, X, XI, - wykonywane przy podejrzeniu rzadko występujących niedoborów pojedynczych czynników krzepnięcia
obecność, a w przypadku wykrycia również miano inhibitorów czynników VIII i IX u chorych na hemofilię wrodzoną

We wrodzonych osoczowych skazach krwotocznych objawy sięgają dzieciństwa i występują u innych członków rodziny. Charakterystyczne są krwawienia dostawowe, intensywne krwawienia po zranieniach, skaleczeniach, zabiegach chirurgicznych; krwawienia po ekstrakcji zębów; łatwe siniaczenie; krwawienia z błon śluzowych; u kobiet dodatkowo intensywne i przedłużające się krwawienia miesięczne.

badania w kierunku diagnostyki nabytych osoczowych skaz krwotocznych:

badanie obecności krążącego antykoaguklantu, ilościowe oznaczenie poziomu inhibitora czynnika VIII, oznaczenie czynnika VIII – badania wykonywane w diagnostyce laboratoryjnej nabytej hemofilii.

Nabyta hemofilia  - pojawia się u osób z pierwotnie prawidłowym poziomem czynnika VIII, zarówno mężczyzn jak i u kobiet (w przeciwieństwie do hemofilii wrodzonej). Występuje najczęściej w 6-7 dekadzie życia, w przebiegu chorób o podłożu autoimmunologicznym, chorób wirusowych i bakteryjnych, po niektórych lekach, u kobiet w czasie ciąży oraz w ciągu 6 miesięcy po porodzie a także u ludzi zdrowych bez uchwytnej przyczyny. Charakterystyczne objawy: pojawiające się nagle rozległe wylewy podskórne, krwawienia do tkanek miękkich, masywny krwotok z dróg rodnych po porodzie.

- oznaczenie czynników:  II, VII, IX, X (czynników zależnych od witaminy K, tzw. czynników zespołu protrombiny)

Obniżona aktywność tych czynników może  pojawić się przy upośledzonym wytwarzaniu witaminy K,  jej niedostatecznej podaży w pożywieniu lub jej upośledzonym wchłanianiu np. przy restrykcyjnych dietach, po antybiotykoterapii, przy zahamowanym wydzielaniu żółci do światła jelita (np. kamica, nowotwór), pod wpływem niektórych leków, a także przy przedawkowaniu doustnych antykoagulantów (pochodnych dihydroksykumaryny).

-  wszystkie czynniki krzepnięcia, antytrombina , białko C i S – badania wykonywane w chorobach wątroby.

W nabytych osoczowych skazach krwotocznych objawy takie, jak: wylewy podskórne, łatwe siniaczenie, krwawienia z nosa, dziąseł, krwiomocz, krwawienie z przewodu pokarmowego, pojawiają się w określonym momencie życia i nie występują u innych członków rodziny.

badania w kierunku diagnostyki trombofili:  

- antytrombina
- białko C
- białko S
- APCR-V (oporność na aktywne białko C spowodowana obecnością czynnika V Leiden)
- czynnik VIII
- antykoagulant toczniowy - LAC 
- przeciwciała antykardiolipinowe klasy IgG i IgM
- przeciwciała anty-β2-glikoproteina I  klasy IgG i IgM
- D-Dimery  

Trombofilia - jest to skłonność do występowania epizodów zakrzepowo- zatorowych  np. zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych, zapalenia zakrzepowego żył powierzchniowych,  zatorowości płucnej, udarów mózgu, tzw. nawykowych poronień u kobiet. Badania w kierunku trombofilii są również zalecane u kobiet przed rozpoczęciem doustnej antykoncepcji oraz hormonalnej terapii zastępczej.

Koszt wykonania poszczególnych badań umieszczony jest w zakładce  INFORMACJE DLA SZPITALI cennik

Przygotowanie pacjenta do badań wykonywanych w Pracowni Koagulologii:
-  Rano można zjeść lekkie śniadanie, nie ma konieczności bycia „na czczo”.
-  Należy powstrzymać się od intensywnego wysiłku fizycznego oraz unikać stresu w okresie doby poprzedzającej badanie.
-  Odpocząć około 20 minut bezpośrednio przed pobraniem krwi.
-  W przypadku badań czynników krzepnięcia: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII oraz APCR-V – nie można być w trakcie leczenia heparyną wysokocząsteczkową, ponieważ wpływa ona na badania w sposób uniemożliwiający ich wykonanie lub właściwą interpretację.
-  W przypadku badania obecności antykoagulantu toczniowego:

◦  nie można przyjmować heparyny wysokocząsteczkowej, ponieważ wpływa ona na badania w sposób uniemożliwiający właściwą interpretację,
◦  jeżeli pacjent jest leczony heparyną drobnocząsteczkową – ostatnia dawka może być podana do 12 godzin przed pobraniem próbki,
◦  jeżeli pacjent przyjmuje doustne antykoagulanty – badanie można wykonać  7 – 14 dni po odstawieniu leku lub/oraz gdy INR < 1,5.

-  W przypadku badań: białko C, białko S (badania w kierunku wrodzonej trombofilii) –pacjent nie może być w trakcie leczenia doustnymi antykoagulantami, należy rozważyć odstawienie leku pod kontrolą lekarza prowadzącego i/lub przejście na leczenie heparyną drobnocząsteczkową ok. 2 – 3 tygodnie przed pobraniem próbki na badania.
-  W przypadku monitorowania leczenia doustnymi antykoagulantami (PT – INR) pacjent nie może przyjmować leku min. 12 godzin przed pobraniem próbki.
-  W przypadku badania w kierunku wykrycia choroby von Willebranda – na pobranie próbki należy zgłosić się rano, po min. 8-godzinnym wypoczynku nocnym, u kobiet na początku cyklu miesięcznego, nie będąc w ciąży.

Partnerzy

facebook