NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Przetarg ograniczony na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie. Przyjmowanie wniosków do dnia 25.04.2016 r. godz. 12:00

Przetarg ograniczony na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Lublinie.
Sprawa nr RCKiK.DZ-3321/08/16.
Przyjmowanie wniosków  do dnia 25.04.2016 r. godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Zmiana terminu składania wniosków

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Partnerzy

facebook