NCK
  • Potrzebna krew przyjdź do najbliższego CKIK i oddaj krew. Uratuj życie!
  • Dawcy-Covid-19
  • Ośrodek Dawców Szpiku
  • Wymiana centrali telefonicznej
  • Chwyć czerwoną nitkę
  • KVPNG

Przetargi aktualne

1. Usługa wykonania przeglądów serwisowych i napraw urządzeń medycznych na potrzeby RCKiK w Lublinie

Więcej informacji

2. Dostawa przyrządów do pobierania i preparatyki krwi

Więcej informacji

3. Dostawa urządzenia do jednoczesnego wydzielania i etykietowania segmentów drenów przy KKCz

Więcej informacji

4. Dostawa zamrażarki do szokowego mrożenia osocza oraz wirówki do preparatyki krwi na potrzeby RCKiK w Lublinie.

Więcej informacji

5. Dostawa drobnego sprzętu medycznego - 5 części.

Więcej informacji

6. Dostawa pojemników pustych przeznaczonych do preparatyki wtórnej – 3 części

Więcej informacji

7. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego

Więcej informacji

Partnerzy

facebook